środa, 12 maja 2010

Galeria Twórców Galera


Galeria Twórców Galera to ewenement i jedno z ciekawszych zjawisk zielonogórskiej sceny artystycznej. Założona przez grupę studentów Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w 1997 r. skupia się na prezentacji twórczości młodego (choć nie wyłącznie) pokolenia artystów. Galera nigdy nie stała się oficjalną instytucją czy zarejestrowanym stowarzyszeniem utrzymując przez lata status niezależnej inicjatywy.
Nie staramy się też zaprzedać wyłącznie jednej doktrynie artystycznej czy jednemu sposobowi rozumienia sztuki. Nasze wystawy to raczej nieustanne poszukiwanie, rejs po morzu pozbawionym brzegów. Pokazywaliśmy przeróżne dzieła i postawy artystyczne – malarstwo i komiks, rysunek satyryczny i performance, okręt mijał zarówno nowoczesne metropolie jak i wyspy pełne kanibali...
I tak płyniemy do dziś; zmienia się załoga i zmienia się sztuka; niektórzy artyści pokazujący pod naszym sztandarem swe pierwsze realizacje osiągnęli sukces i uznanie, innych pożarła Otchłań. Zdarza się nam również prezentować twórców już uznanych, rozpoznawalnych. Rejs trwa...

Ale zacznijmy od początku.
W 1997 r. byliśmy studentami IV roku Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej przy (wówczas jeszcze WSP w Zielonej Górze. Miasto nie było wtedy szczególnie otwarte na sztukę młodych; Instytut miał zaledwie kilka lat i nie był jeszcze rozpoznawalny, dopiero pojawiali się pierwsi absolwenci. Życie kulturalne toczyło się leniwym rytmem, Sympozja Złotego Grona były już coraz bardziej świetlaną przeszłością, dogasało Biennale Sztuki Nowej. Profesjonalne galerie nie były szczególnie zainteresowane... Natomiast w korytarzach Instytutu zaczynał rozpalać się płomień.
Oczywiście władze i kadra Instytutu podejmowały szereg działań i inicjatyw artystycznych, w uczelnianej galerii (GI) pokazywano już czasem twórczość studentów, ale raczej odzwierciedlało to gusta i rozumienie sztuki naszych profesorów, ich walki. Nie zawsze był to nasz język.
Chcieliśmy czegoś innego, niezależności, własnej sceny, sztandaru, własnego okrętu. Patrzyliśmy już w inną stronę.
Tak narodziła się Galera. Zbudowali ją studenci rocznika 94/99 Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej – Igor Myszkiewicz, Sylwester Mocur, Izabela Jędrulak, Beata Łuksza, Agata Zbylut, Ola Gnap, Joanna Kalemba, Katarzyna Walczak... Proklamacja odbyła się 04. 12. 1997 r. (jako Galeria Studencka Galera) razem z pierwszą zrealizowaną wystawą (Izabela Jędrulak GRANICE rysunek).
Pierwsze wystawy odbywały się w korytarzach Instytutu lub w klubie studenckim Dziupla. Początkowo była to inicjatywa studencka mająca na celu szeroko pojętą prezentację twórczości studentów Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej, potem formuła poszerzyła się.
Skończyliśmy studia. Opuszczając Instytut zabraliśmy okręt ze sobą.
Galera z Galerii Studenckiej Galera stała się Galerią Twórców Galera, formuła stała się bardziej otwarta, choć twórczość studencka i młoda sztuka nadal stanowią główny nurt działalności. Zmieniały się też miejsca prezentacji - wystawy odbywały się początkowo w korytarzach Instytutu, następnie w klubie studenckim Dziupla, w Cafe Borgia, na poddaszu Domu Kultury KOLEJARZ, w Klubie Muzyczno-artystycznym 4 Róże dla Lucienne, siedzibie Radia Zachód, epizodycznie w Galerii Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP. Ostatnimi (jak na razie) portami stały się Piekarnia Cichej Kobiety (ul. Fabryczna 13 w Zielonej Górze) i Krzywy Komin (ul. Fabryczna 13b w Zielonej Górze). Wystawy Galery odbywają się także w zielonogórskim Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Przede wszystkim zmieniali się jednak ludzie – sternicy i wioślarze. Po zakończeniu studiów stopniowo wykruszył się niemal cały pierwotny skład załogi.

Ale zamustrowali się inni:
Sternicy: Igor Myszkiewicz (współzałożyciel, prezes (po 1999) 1997 – 2003), Sylwester Mocur (współzałożyciel), Izabela Jędrulak (współzałożyciel), Krzysztof Woźniak (wiceprezes 1999 – 2000), Błażej Dymek (wiceprezes 1999 – 2000), Marcin Zarzycki (wiceprezes 2000 – 2002), Anna Nabel (wiceprezes 2001 – 2003), Marek Szpak (wiceprezes 2003), Tomasz Sztajer (prezes 2003 ), Mateusz Biłat (obecnie Mateusz Jarża, prezes 2003 – 2005), Marcin Raba (prezes 2005). Od 2005 do czasów obecnych: Anna Nabel Myszkiewicz (Kierownik Referatu do Spraw Promocji Twórczości) I Igor Myszkiewicz (Wielki Mistrz).

Galeria Twórców Galera to nie tyle konkretne miejsce, co sztandar grupujący artystów młodego pokolenia, który możemy zatknąć wszędzie. Galera wciąż stara się utrzymać status niezależnej, społecznej inicjatywy; współpracuje z szeregiem organizacji i stowarzyszeń, np. Kombinat Kultury, Okręg Zielonogórski ZPAP, LSMDK Debiut czy ZKF Ad Astra... Poza głównym nurtem działalności często jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami wystaw w Galerii Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP, w Muzeum Ziemi Lubuskiej (Muzeum stało się z czasem stałym portem Galery, dzięki dyrektorowi placówki, Andrzejowi Toczewskiemu, który oddał nam do dyspozycji jedną z muzealnych sal) oraz towarzyszącym konwentom Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra.
Wystawy w Muzeum, w odróżnieniu do naszych pozostałych prezentacji realizujących otwarty, poszukujący program, składają się na autorski cykl kuratorski. Galera cumuje w muzealnych murach od roku 2008 stając się tam kolejnym (obok prowadzonej przez Leszka Kanię Galerii Nowy Wiek) miejscem skoncentrowanym na sztuce współczesnej. A właściwie na jej manowcach, poboczach... Konstruując program muzealnej Galery postanowiłem się skupić nie na głównym nurcie sztuki nowoczesnej lecz na jego mniej oświetlonych odnogach - stąd rysunek satyryczny, ilustracja, komiks, malarstwo cyfrowe, sztuka fantastyczna, a we wszystkim tym rzetelny (choć niekoniecznie dziś modny) warsztat. Szukam tu czegoś innego, innych słów i innych narracji...

Rejs trwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz