czwartek, 10 października 2013

214. Fantazje Zielonogórskie 3


Trzeci raz...
W roku 2013 Odbyła się trzecia edycja konkursu, której efektem był kolejny tom antologii. W jury zasiedli: Igor Myszkiewicz, Waldemar Gruszczyński, Maciej Dobrowolski i Zbigniew Kulczycki. Redakcji tomu dokonał Maciej Dobrowolski, korekty Arlena A. Łobodzińska, składu Mamert Janion, a ilustracje wykonał Igor Myszkiewicz. 

Zawartość tomu:
 • Michał Rybiński „Dzieci i psy”
 • Joanna Pawłusiów „Drugi”
 • Krzysztof Filipowicz „Duszek historii”
 • Dariusz M. Gruszecki „Lampa”
 • Andriej Kotin „Kołyska Judasza”
 • Marek Starosta „Diabeł na wirażu”
 • Alfred Siatecki „Wino musujące”
 • Krzysztof Nowecki „Wahadło Igora”
 • Filip Kopij „Leszy”
 • Anna M. Rosner „Kawalerka z widokiem do wynajęcia”
 • Waldemar Konieczny „Wampiry z Grünbergu”
 • Czesław Markiewicz „Rynek (Do krwi ostatecznej)”
 • Char Morana „Na głębokość skóry”
 • Zuzanna Nowicka „Pod maską”
 • Maciej Kaźmierczak „Dar od Boga”
Poza konkursem (teksty członków ZKF Ad Astra):
 • Zbigniew Kulczycki „Ulica Kraszewskiego”
 • Igor Myszkiewicz „Pamiętaj nas”
Nagrodę Grand Prix zdobyło opowiadanie Michała Rybińskiego „Dzieci i Psy”.
Książkę wydano przy współpracy Fabryki Reklamy IBI i Galerii Twórców Galera.

„Dzieci i psy”
 
„Drugi”

„Dar od Boga”

„Diabeł na wirażu”

„Duszek historii”

„Kawalerka z widokiem do wynajęcia”

„Kołyska Judasza”

„Lampa”

„Leszy”

„Na głębokość skóry”

„Pamiętaj nas”

„Pod maską”

„Wino musujące”

„Rynek (Do krwi ostatecznej)”

„Wahadło Igora”

„Wampiry z Grünbergu”

„Ulica Kraszewskiego” 

Trzy edycje konkursu literackiego, trzy tomy Fantazji Zielonogórskich, ponad sto pięćdziesiąt nadesłanych tekstów – można już dokonać pewnych podsumowań. Cieszy szeroki przekrój autorów, piszą amatorzy i twórcy profesjonalni, pasjonaci zielonogórskiej historii i nowi przybysze. Jaki ze zgromadzonego materiału wyłania się metafizyczny obraz naszego Miasta? Zaskakujący.
Zdecydowana większość opowiadań, jakie otrzymaliśmy inspirowana jest zielonogórskimi procesami czarownic, przy czym rzadko są to horrory czy teksty stricte historyczne. Dominują romanse paranormalne (znak czasów!) i opowieści o odkrywaniu rodzinnego dziedzictwa. Co ciekawe, temat czarownic, choć nośny i fabularnie atrakcyjny, praktycznie nie istnieje w dzisiejszej oficjalnej narracji dotyczącej promocji i wizerunku Zielonej Góry…
Drugą widoczną grupę stanowią teksty eksplorujące tradycję winiarską, winobrania, postać Bachusa i inne motywy dionizyjskie. Czasem jest to ornament, czasem oś opowieści. Tu dominuje konwencja lżejsza, nawet humorystyczna, jednak zawsze jest to poszukiwanie czegoś głębszego niż tylko lokalny folklor. Bachiczność  zdaje się dla naszych autorów  reprezentować coś więcej – genius  loci, ukryte oblicze, źródło mocy...
Sporo opowiadań dotyczy także przedwojennej, niemieckiej historii Miasta; część piszących protagonistami  opowiadań uczyniło znanych z zielonogórskich annałów winiarzy, przemysłowców, artystów. W ogóle teksty nawiązujące do historii stanowią zdecydowaną większość konkursowego pokłosia, mimo, że przecież większe  jest tu ryzyko faktograficznego blamażu, niż w opowiadaniach osadzonych w teraźniejszości bądź przyszłości.
Spora grupa fabuł rozgrywających się współcześnie bazuje na charakterystycznych motywach – żużel, winobrania lub Festiwale Piosenki Rosyjskiej, niedawne sukcesy, kompromitacje lub zbrodnie. Tu (najczęściej w pracach zielonogórzan) pojawia się rys publicystyczny, nutka satyry, ślad osobistych doświadczeń.
Stosunkowo mało  jest opowiadań futurystycznych, a  jeżeli  już się pojawiają opisują przyszłość mroczną, miasto osuwające się w otchłań. Myślę, że nad przyczynami tego rodzaju przewidywań warto się poważnie zastanowić…
Zbiór zielonogórskich fantazji rozrasta się o kolejne tomy, zawarte w nich opowieści, poza rozrywką i przyjemnością z lektury, mówią coś więcej, stają się sennym zwierciadłem, w którym majaczy zaskakujące, a przecież  także prawdziwe odbicie...

Egzemplarz III tomu Fantazji Zielonogórskich mogą państwo nabyć składając zamówienie na adres mailowy ZKF Ad Astra: adastra@adastra.zgora.pl. Cena jednej książki to 12 złotych. Jednocześnie informujemy, iż do wyczerpania zapasów, w tej samej kwocie, dostępny jest również II tom Fantazji Zielonogórskich. 

Przedsięwzięcie zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz