poniedziałek, 9 grudnia 2013

217. KLEM wystawa pokonkursowa

12 grudnia 213
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze


W dniu 20 listopada 2013 roku, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, którego celem było wyłonienie projektu na pomnik upamiętniający znakomitego artystę - Klema Felchnerowskiego.
Pomysłodawcą i inicjatorem utrwalenia w formie rzeźby jednego z najwybitniejszych zielonogórzan jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W wyniku konsultacji ze środowiskiem artystycznym, z osobami znającymi tę barwną postać, ustalono że pomnik zostanie przygotowany formie stolika z siedzącym przy nim artystą. Przed rozpisaniem konkursu - nastąpiło przygotowanie wstępnych założeń, które dość szczegółowo określały oczekiwania inicjatorów pomysłu.
Na konkurs wpłynęły trzy projekty, których autorami byli (w kolejności alfabetycznej): Andrzej Moskaluk, Robert Tomak i Artur Wochniak.

Projekt Andrzeja Moskaluka

Projekt Roberta Tomaka

Projekt Artura Wochniaka

Obrady jury odbywały się w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej. W skład komisji oceniającej weszli: Józef Burlewicz, Izabela Ciesielska, Jerzy Gołębiowski, Wioleta Haręźlak, Leszek Kania, Stanisław Kowalski (przewodniczący), Wojciech Kozłowski, Igor Myszkiewicz, Marek Przecławski, Wacław Serdeczny, Andrzej Skibiński i Andrzej Toczewski.
Po zapoznaniu się pracami dostarczonymi na konkurs komisja większością głosów postanowiła wytypować do realizacji propozycję Artura Wochniaka z Zielonej Góry, zastrzegając sobie prawo do konsultacji i weryfikowania rzeźby w trakcie tworzenia modelu w skali 1:1.
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz