poniedziałek, 26 listopada 2018

248. Adam Łucki PROJEKT L.E.M.


19 października 2018
Bachanalia Fantastyczne 2018
Krzywy Komin, Zielona Góra

Projekt częściowo nawiązuje do satyrycznych rysunków Lema, które wykonywał sporadycznie i dla żartu m.in. do Dzienników Gwiazdowych, częściowo natomiast jest notatka autora sporządzaną podczas poszukiwania własnego stylu w ramach studiów nad przełożeniem form literackich na plastyczne.

To pierwsze koncepcyjne rysunki, które miały oddać baśniowo–cybernetyczny klimat Cyberiady i Bajek Robotów. Dlatego też prezentowany cykl ma charakter wstępnych projektów do bardziej złożonych i rozbudowanych prac. Na potrzeby prezentacji szkice zostały przeskalowane i wydrukowane ponownie.

PROJEKT L.E.M.
W Krzywym Kominie jest uzupełnieniem wystawy POLEMIA – Gabinety Osobliwości Stanisława Lema na ul. Chrobrego 14/2 i tworzy z nim całość, na która złożyła się droga, proces i czas w konstruowaniu wizualnych ekwiwalentów literackich wariacji Stanisława Lema.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz