piątek, 15 listopada 2019

252. LUBUSKIE ZAMKI I PAŁACE W OBIEKTYWIE ADAMA SOWY


20 listopada 2019, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Premiera książki „Lubuskie zamki i pałace w obiektywie Adama Sowy”
oraz otwarcie wystawy fotografii wykonanych na potrzeby powyższej publikacji

Wernisaż, fot. Mariusz Kowalski
Autorzy w ogniu pytań publiczności


O książce:
To nie jest publikacja naukowa; niniejsza książka jest zapisem osobistej podróży szlakiem dawnych zamków, pałaców i dworów Ziemi Lubuskiej. Adam Sowa wykonał artystyczną dokumentację obiektów, Aleksandra Mrówka Łobodzińska zajęła się ich opisami. Autorzy postanowili przybliżyć szczególnie los tych zabytków, które znalazły się w pewien sposób poza mapą naszej teraźniejszości i pamięci, zapomniane, należące do innych porządków i czasów. Pałace i dwory, dla których po zmianie granicy lub epoki, politycznych albo ekonomicznych uwarunkowań, jakby zabrakło miejsca w nowej rzeczywistości; powoli zanikają poddając się erozji, w sensie dosłownym i symbolicznym, utracone w tłumaczeniu z dnia wczorajszego na dzień dzisiejszy. Celem książki jest przybliżenie historii każdego z opisywanych budynków, ich perypetii i metamorfoz jakim podlegały na przestrzeni dziejów, zmian granic i transformacji ustrojowych. Obok kronikarskiego opisu znalazło się miejsce na kilka lokalnych historii, legend i miejscowych podań odnośnie zabytków, ich kolejnych właścicieli oraz okolicy.

Igor Myszkiewicz
kurator wystawyO Autorach:
Adam Sowa – Ślązak mieszkający od kilku lat w Zielonej Górze. Grafik komputerowy z zawodu, fotograf z zamiłowania. Jako fotograf nieustannie stara się zatrzymać to, co przemija, co zostało zapomniane choć często jest w zasięgu wzroku. Na ulicach poszukuje kontrastów, miejsc gdzie przenikają się światy. Autor tysięcy zdjęć czekających na wywołanie...
adamsowa.com
Aleksandra Mrówka Łobodzińska – rodowita zielonogórzanka, która zdążyła się z miastem pokłócić, przeprosić i powrócić na stałe. Prezes Stowarzyszenia Forum Art, filmowiec i nauczycielka, współautorka publikacji o zielonogórskich środowiskach twórczych. Jest przekonana o tym, że historie regionu nie mają końca i nie da rady ich wszystkich opisać, ale to wcale nie znaczy, że nie będzie próbować.Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Forum Art.
www.stowarzyszenieforumart.blogspot.com
Projekt został zrealizowany przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego.
Ksiązka zyskała nominację do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2019.

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

251. Nieznane twarze Zielonej Góry


Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Galeria Twórców Galera
Stowarzyszenie Forum Art

zapraszają na premierę książki
Grzegorza Biszczanika
„Nieznane twarze Zielonej Góry”

oraz na otwarcie wystawy fotografii
Władysława Czulaka
wykonanych na potrzeby powyższej publikacji

Wernisaż i spotkanie z Autorami odbędzie się w środę, 17 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w gmachu Muzeum, al. Niepodległości 15.

O Autorach:

Grzegorz Biszczanik, urodzony w 1983 roku, rodowity zielonogórzanin, doktor nauk humanistycznych. Historyk, regionalista, filokartysta, znawca dziejów Zielonej Góry. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego – oddział w Zielonej Górze oraz Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica”. Jako jedyny regionalista zajmujący się filokartystyką jest autorem kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dziejów Zielonej Góry oraz Ziemi Lubuskiej w świetle dawnej karty pocztowej.

Władysław Czulak, zielonogórzanin, fotografik, filmowiec, fotoreporter. Od kilku lat swoje zamiłowanie do fotografii i ruchomego obrazu łączy z pasją i pracą zawodową. Członek regionalnych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz grup artystyczno-fotograficznych. Uczestnik wielu wystaw i publikacji fotograficznych oraz festiwali filmowych; współtwórca regionalnych programów i wy-dawnictw internetowych. Fotoreporter mediów regionalnych. W swoich pracach stara się dzielić z odbiorcą swoim osobistym spojrzeniem na świat.
Władysław Czulak wykonał na potrzeby książki autorską dokumentację fotograficzną zachowanych do dziś ozdobnych elementów fasad zielonogórskich kamienic; prace te składają się na prezentowaną w Muzeum wystawę.O książce

Na co dzień rzadko zwracamy na nie uwagę, zajęci swoimi sprawami, przechodzimy przez nasze miasto nie widząc go naprawdę. Wystarczy jednak unieść głowę. Z fasad zielonogórskich kamienic patrzą na nas rzeźbione głowy, twarze, maszkarony, maski… Nie zawsze były tylko ozdobą, często miały znaczenie symboliczne, wskazywały profesję właściciela budynku, opowiadały konkretną historię. Opowieści te, zebrane w książce Grzegorza Biszczanika, splatają się w obszerny fragment historii naszego miasta. Autor, opisując dzieje poszczególnych kamienic, odsłania przed nami fascynującą i często nieznaną twarz dawnej Zielonej Góry.

Igor Myszkiewicz
Kurator wystawy


Liczne budowle Zielonej Góry cechują się bogatym zdobnictwem architektonicznym. Miasto, powszechnie znane z winorośli i Winobrania, pełne jest urokliwych zaułków i kamienic. To właśnie na fasadach kamienic, powstałych na przełomie XIX i XX wieku, do dziś zachowały się detale architektoniczne, których piękno pozostaje często niezauważone. Naścienne elementy dekoracyjne z przedstawieniami głów i twarzy świadczą o prospericie naszego miasta na przełomie wieków. Są godne, aby ukazać je szerszemu gronu odbiorców. Wiele tradycyjnych detali pojawiało się tam, gdzie akurat były potrzebne: cokół chronił ściany przyziemia, gzymsy osłaniały je przed deszczem i łączyły z dachem, portal zaznaczał wejście. Wiele z nich było jednak stricte ozdobnym elementem fasady mającym świadczyć o zamożności właściciela. Właśnie do nich należy zaliczyć stylizowane głowy, twarze, maszkarony, maski, które miały znaczenie symboliczne – chroniły przed nieszczęściem lub wskazywały na profesję właściciela.
 (…)
W książce starano się opisać w miarę wszystkie budynki tzw. starej Zielonej Góry, które na swoich  fasadach posiadają element architektoniczny w postaci głowy lub twarzy. Opisano te budynki, których fasady są przyozdobione detalem, jednakże z pominięciem kamienic, na których występują całe osoby, zwierzęta lub półpostacie lub tych budynków, na których taki detal pojawił się po 1945 roku. Opis każdej kamienicy jest zilustrowany, poprzedzony krótkim rysem historycznym (do pierwszych lat powojennych) oraz technicznym z wymienieniem poszczególnych detali pozwalającym na wyobrażenie przedwojennego wyglądu budynku.
(…)
Mijające dekady  i stulecia całkowicie zmieniły wygląd miasta, a  jego dzieje, wyjątkowość mieszkańców oraz kunszt można zauważyć na dawnych kamienicach. Wielu architektów pozostawiło po sobie te być może niewielkie, ale ważne dzieła sztuki. Mam nadzieję, iż praca ta, mająca charakter przyczynkarski, będzie rodzić kolejne pytania i zaciekawienie historią naszej Zielonej Góry.

Grzegorz Biszczanik
(z przedmowy)


Wystawa potrwa do 26 maja 2019 r.
Muzeum Ziemi Lubuskiej
al. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra
tel. 68 327 23 45
muzeum@mzl.zgora.pl
www.mzl.zgora.pl

Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Forum Art.
www.stowarzyszenieforumart.blogspot.com

Projekt został zrealizowany przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra 

poniedziałek, 26 listopada 2018

250. Igor Myszkiewicz GALERIA TWÓRCÓW GALERA. XX LAT REJSU


5 grudnia 2018 roku 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Wystawa i premiera książki
Igora Myszkiewicza
„Galeria Twórców Galera
XX lat rejsu”

Słowo wstępne wygłasza Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. fot. Mariusz Kowalski

To nie jest wyłącznie historia Galery. Z kart pokładowych dzienników przebija także opowieść o zmianie, jaka zaszła na przestrzeni ostatnich lat w krajobrazie kulturalnym Zielonej Góry. O zmianie, częścią której byliśmy.
Galeria Twórców Galera – z jednej strony nieformalne przedsięwzięcie artystyczne, a z drugiej jedna ze starszych, funkcjonujących w naszym mieście galerii, zupełnie inna od pozostałych. Jej rejs rozpoczął się w 1997 roku, z inicjatywy grupy studentów zielonogórskiego Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej (obecnie Instytut Sztuk Wizualnych UZ) i trwa nieprzerwanie do dziś, Galera przebyła długą drogę, od uczelnianych korytarzy i studenckich klubów, przez różne odcienie i miejsca ekspresji zielonogórskiego artystycznego undergroundu, miejskie galerie, aż po muzealne sale. Na jej pokładzie miała swój początek niejedna spektakularna podróż twórcza, nasze wystawy to wciąż nieustanne poszukiwanie, rejs po morzu pozbawionym brzegów. Pokazywaliśmy przeróżne dzieła i postawy artystyczne – malarstwo i komiks, grafikę cyfrową, rysunek satyryczny i performance, prace debiutantów i twórców już zapoznanych, okręt mijał zarówno nowoczesne metropolie jak i wyspy pełne kanibali... Zorganizowaliśmy, jak dotąd, 250 wystaw, utrzymując jednocześnie status spontanicznej i nieformalnej inicjatywy. Napędza ją nasza pasja, ciekawość i przekora, Galera bywała wyrazem buntu i sposobem samookreślenia, kaprysem i hobby. Nigdy nie stała się obowiązkiem. Być może dlatego przetrwała tak długo? I o tym jest ta książka, o pasji, o sztuce, o naszym mieście i zmianie jaką wniosło powoli rosnące środowisko absolwentów zielonogórskiej uczelni artystycznej i oczywiście o ludziach, dzięki którym nasza podróż wciąż trwa.Premierze książki towarzyszyła prezentacja filmowa oraz wystawa, nie była ona jednak klasyczną dokumentalną planszówką, lecz opowiadała o Galerze językiem fantastyki.

Igor Myszkiewicz


Galernicy; od prawej - Anna, Igor i Gosia, która przygotowała także ilustrację dźwiękową wydarzenia


Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Forum Art.
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra

248. Adam Łucki PROJEKT L.E.M.


19 października 2018
Bachanalia Fantastyczne 2018
Krzywy Komin, Zielona Góra

Projekt częściowo nawiązuje do satyrycznych rysunków Lema, które wykonywał sporadycznie i dla żartu m.in. do Dzienników Gwiazdowych, częściowo natomiast jest notatka autora sporządzaną podczas poszukiwania własnego stylu w ramach studiów nad przełożeniem form literackich na plastyczne.

To pierwsze koncepcyjne rysunki, które miały oddać baśniowo–cybernetyczny klimat Cyberiady i Bajek Robotów. Dlatego też prezentowany cykl ma charakter wstępnych projektów do bardziej złożonych i rozbudowanych prac. Na potrzeby prezentacji szkice zostały przeskalowane i wydrukowane ponownie.

PROJEKT L.E.M.
W Krzywym Kominie jest uzupełnieniem wystawy POLEMIA – Gabinety Osobliwości Stanisława Lema na ul. Chrobrego 14/2 i tworzy z nim całość, na która złożyła się droga, proces i czas w konstruowaniu wizualnych ekwiwalentów literackich wariacji Stanisława Lema.

poniedziałek, 24 września 2018

248. UTRACONE W TŁUMACZENIU - zapomniane miejsca Ziemi Lubuskiej w fotografii Adama Sowy


3 października 2018
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Adam Sowa, fot. Mariusz Kowalski

Rocznik '71, urodzony w Katowicach, od trzech lat mieszkam w Zielonej Górze. Po ukończeniu technikum skierowałem się w stronę tematyki reklamy i grafiki komputerowej, a w tle pojawiła się fotografia, dochodząc coraz wyraźniej do głosu. Podstawową funkcją fotografii jest dla mnie zachowanie chwili – w kontekście zachodzących bez przerwy zmian – np. architektonicznych i przemysłowych. Czasem można mnie spotkać na ulicy, gdzie staram się też tropić zaskakujące sytuacje. Aktualnie prowadzę obserwacje z Zielonej Góry, pozostając jednak w stałym kontakcie z rodzinnym Śląskiem. Często spoglądam przez obiektyw znacznie powyżej powierzchni ziemi – lotnictwo jest ze mną od dziecka... ale to już zupełnie inny temat.


Gdy tylko trafi się możliwość zwiedzam opuszczone obiekty – najchętniej wojskowe lub przemysłowe. Ilość miejsc tego typu w okolicach Zielonej Góry przeszła moje najśmielsze oczekiwania… Przypadkiem, który doprowadził do tej wystawy było nawiązanie współpracy z wydawnictwem tworzącym przewodniki dla ludzi o podobnych zamiłowaniach, w konsekwencji czego zostałem współautorem trzech tomów poświęconych województwu lubuskiemu. Wymusiło to intensyfikację wyjazdów, próbę zapanowania nad chaosem informacyjnym i własnym oraz konieczność dokładniejszego poznania historii opisywanych obiektów jak i całego regionu. Siłą rzeczy, jest to wciąż wiedza bardzo powierzchowna, ale wciąż staram się ją pogłębiać...
Posiadając już pewien zbiór fotografii zauważyłem w nich baśniowy, odrealniony klimat, będący wynikiem odzyskiwania przez naturę miejsc niegdyś jej wydartych, wrażenie opuszczenia, pustki, przywodzące na myśl fantastyczne, postapokaliptyczne krajobrazy... Równie ważna jest i druga emocja, czyli uczucie, które zazwyczaj towarzyszy mi w podróżach: głęboki żal spowodowany świadomością stopniowego znikania, także z ludzkiej pamięci, wspaniałych zabytków, niejednokrotnie unikatowych w skali Europy, w tym szczególnie niedocenianych u nas zabytków techniki.

Adam Sowa

 Forst, most

 Żarki Wielkie, fabryka tektury

Laski, wiadukt

Fotografie Adama Sowy są zapisem podróży przez miejsca, które znalazły się poza mapą naszej teraźniejszości i pamięci, miejsca należące do innych porządków i czasów. Obiekty przemysłowe, wojskowe, czasem pałace i dwory, dla których po zmianie granicy lub epoki, politycznych albo ekonomicznych uwarunkowań, jakby zabrakło miejsca w nowej rzeczywistości; powoli zanikają poddając się erozji, w sensie dosłownym i symbolicznym, utracone w tłumaczeniu z dnia wczorajszego na dzień dzisiejszy.

Igor Myszkiewicz
Kurator wystawy
 Mirostowice Dolne, fabryka ceramiki

Nowoszów, czerwony most

Współorganizatorzy wydarzenia:
Stowarzyszenie Forum Art
Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra

piątek, 9 marca 2018

247. Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe w pigułce


 16 marca 2018
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

fot. Mariusz Kowalski

 
 Władysław Sikora legenda (żywa) ZZK

 Zdzisław Haczek i Tomasz Kowalski, obaj z kabaretem w życiorysie

Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej odczytuje list gratulacyjny od Elżbiety Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego dla zielonogórskich kabareciarzy (a potem drugi dla twórców publikacji)

Podczas spotkania odbyła się także premiera książki „Historia Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego”, autorstwa Aleksandry Mrówki Łobodzińskiej i Marcina Olechnowskiego. Wydawcą publikacji (poświęconej pamięci barona Ericha von Patisohna) jest Stowarzyszenie Forum Art.


 Spotkanie z Autorami książki prowadził także kabareciarz -  Jarek Marek Sobański


Książka jest pierwszą chyba tak kompleksową próbą opisania fenomenu jakim było i jest Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe, zarysem dziejów jego kilkudziesięcioletniej już historii i przede wszystkim opowieścią o ludziach, którzy to wszystko tworzyli. Publikacja ma formę wielowątkowego wywiadu z artystami i animatorami zielonogórskiego środowiska, gdzie nasz komentarz ograniczony został do minimum. Jesteśmy przekonani, że opowieści samych kabareciarzy pochłoną Was w takim samym stopniu, w jakim pochłonęły i nas.

Autorzy
Autorzy - Aleksandra Mrówka Łobodzińska i Marcin Olechnowski

czwartek, 7 września 2017

246. François Launet OCCUL(T)US grafika i ilustracja

15 września
Bachanalia Fantastyczne 2017
Krzywy Komin, Zielona Góra
 
François „Goomi” Launet – urodzony w południowej Francji grafik, ilustrator i autor komiksów. Wielki fan klasycznych RPG i twórczości H.P. Lovecrafta. Studiował sztukę w Tuluzie i grafikę komputerową w Angoulême. Obecnie zatrudniony jako specjalista od efektów specjalnych w Mac Guff Paris („Łowcy smoków”, „Jak ukraść księżyc”). Na początku swojej kariery został zaangażowany w pracę przy francuskich edycjach gier fabularnych, takich jak „Wraith” czy „Kult”. W późniejszym czasie pracował dla niemieckiego wydawnictwa Pegasus Spiele, gdzie zajmował się podręcznikami do „Zewu Cthulhu” i magazynem „Cthuloide Welten”. W 2004 roku zaczął tworzyć swój własny komiks internetowy pt. „Unspekable Vault (of Doom)”, utrzymywany w humorystycznej konwencji, opowiadający o codziennym życiu Wielkich Przedwiecznych i innych bogach z Mitów Cthulhu. Projekt został wydany w formie papierowej w 2005 roku jako „Welcome to the Vault” przez wspomniane wcześniej Pegasus Spiele pod kierownictwem JC. Stainsea i Paula McLeana. Niestety, jego dystrybucja odbyła się tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Trzy lata później ukazał się drugi tom pt. „G.O.O.s on the Loose”. Komiks został użyty jako podstawa do drugiego rozszerzenia gry karcianej „Munchking”, stylizowanego w klimatach twórczości H.P. Lovecrafta. François Launet prowadzi w wolnych chwilach stronę internetową (www.goominet.com), gdzie dzieli się z fanami innymi efektami swojej twórczości, m.in. obrazami, grafikami, szkicami czy też zdjęciami z jego animacji 3D. Artysta działa również jako niezależny ilustrator tworząc okładki do albumów muzycznych. Z jego usług korzystali m.in. Wumpscut, Innerchaos i Solitary Experiment. 

Wystawa odbywa się w ramach XXXI Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Bachanalia Fantastyczne - Ostatni Bastion organizowanego przez Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra.
 
 

245. WYSTAWA GRUPY GRAFIKI KOMIKSOWEJ

15 września
Bachanalia Fantastyczne 2017
Krzywy Komin, Zielona Góra

Grupa Grafiki Komiksowej to twór przedziwny. Zrzesza ludzi w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i poglądach na życie. Spotykają się oni raz w tygodniu, piją herbatę, jedzą ciasteczka, rysują komiksy i dyskutują. A przekrój tematyczny ich rozmów jest ogromny. Od ulubionych filmów i seriali, przez reformę edukacji, na potrzebach życiowych smoków kończąc. 

Dyskusje, komiksy i herbata to trzy nieodłączne elementy, które stanowią esencje tych spotkań. Skład grupy z roku na rok się zmienia, ale esencja pozostaje ta sama. To właśnie przyciąga młodych artystów. Fakt, że mogą spędzić czas w doborowym towarzystwie, rysując swoje ulubione historie i dzieląc się nimi z innymi. 

Pewnie to dlatego grupa działa wciąż od 2004 roku. 

Powyższa wystawa to wybór prac z ostatniego roku szkolnego, które powstały podczas warsztatów komiksowych wśród dziwnych dyskusji i kubków herbaty.

Weronika Dobrowolska

Autorzy prac:
Weronika Dobrowolska
Jakub Klinger
Adam Frąckowiak
Kamila Szpala
Jakub Samosiuk
Sandra Krakiewicz
Patryk Kmieć
Paulina Horodeńska
Michał Jaskulski
Jadwiga Kuncewicz

Wystawa odbywa się w ramach XXXI Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Bachanalia Fantastyczne - Ostatni Bastion organizowanego przez Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra.

244. Igor Myszkiewicz PAPROCHY HISTORII. ZIELONOGÓRSKIE PODRÓŻE W CZASIE komiks

 Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Galeria Twórców Galera

Premiera komiksu Igora Myszkiewicza „Paprochy Historii. Zielonogórskie podróże w czasie”oraz wystawa plansz i rysunków stworzonych na potrzeby powyższej publikacji.
 fot. Mariusz Kowalski

„Paprochy Historii” to najnowszy pełnometrażowy komiks Igora Myszkiewicza, przybliżający w atrakcyjnej formie zaskakujące meandry dziejów Zielonej Góry. A są to dzieje niezwykłe, wplecione niejednokrotnie w historię o wiele większą…Wielka historia składa się z małych opowieści, czasem zabawnych lub groteskowych, czasem ponurych i wstydliwych. Dziwaczne wydarzenia, zbiegi okoliczności, ludzkie błędy, przebłyski geniuszu albo szaleństwa... Z perspektywy czasu widać niekiedy jak rozrzucone na przestrzeni wieków zdarzenia łączą się w elementy większych narracji, niby zapomniane gdzieś pod szafą paprochy, które, gdy dać im czas, obrastają kurzem i pajęczyną zbijając się niepostrzeżenie w przedziwne, fantastyczne kłęby...  
Igor Myszkiewicz

 
Igor Myszkiewicz (ur. 1974 r.); artysta plastyk, absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze (dyplom z litografii w pracowni ad. Stefana Ficnera w 1999 r.). Obecnie kustosz w zielonogórskim Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zajmuje się głównie rysunkiem, grafiką, komiksem i ilustracją. Twórca ”Zdeptaka” - cotygodniowych pasków komiksowych komentujących w latach 2009-2016 zielonogórską rzeczywistość, oraz krzepiącego bloga komiksowego ”Kryzys Wieku”. Pomysłodawca i ilustrator antologii opowiadań fantastycznych ”Fantazje Zielonogórskie”. Autor powieści graficznej ”W SEPII” i książki ”Signum Temporis. Zielonogórskie pomniki i rzeźby plenerowe”. Współautor publikacji o lokalnym środowisku kulturalnym: ”Monografii Okręgu Zielonogórskiego ZPAP”, ”Nie wszystek umrę” i ”Kroniki Zielonogórskiego Rocka”. Autor projektu sztandaru Zielonej Góry, ufundowanego w 2010 r.

 „Paprochy Historii” nominowane były do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2016, zostały wtedy także uhonorowane wyróżnieniem za najładniejszą edytorsko książkę roku.


Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Forum Art.
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.